Privacyverklaring

Goede Morgen Marketing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.goedemorgenmarketing.nl

Telefoonnummer: +31 6 21 41 36 51

E-mailadres: vera@goedemorgenmarketing.nl

KVK: 85909173

Persoonsgegevens

Goede Morgen Marketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij werken de volgende persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsadres
 • Bankgegevens
 • IP-adres
 • Offertenummer en factuurnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Goede Morgen Marketing verzamelt deze gegevens doordat je een offerte hebt aangevraagd, Goede Morgen Marketing een dienst voor je heeft uitgevoerd of omdat je contact met Goede Morgen Marketing hebt opgenomen op wat voor manier dan ook. Hierbij heeft Goede Morgen Marketing (enkele) van de bovenstaande persoonsgegevens via jou verkregen. Er is ook een mogelijkheid dat Goede Morgen Marketing jouw persoonsgegevens via openbare bronnen (zoals bijvoorbeeld social media) heeft verkregen.

Doeleinden

Goede Morgen Marketing verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die hieronder beschreven staan.

 • Voor het opstellen van jouw offerte
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goede Morgen Marketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaartermijn

Goede Morgen Marketing bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

– Jouw persoonsgegevens bewaren we tot 18 maanden nadat je voor het laatst contact met Goede Morgen Marketing hebt gehad. Tot die tijd kunnen wij nog contact met je willen opnemen. Uitzondering hierop zijn gegevens die wij volgens de wet (bijvoorbeeld de Belastingwet) langer moeten bewaren.

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website bewaren we langer dan 12 maanden. Deze activiteiten worden automatisch in Google Analytics opgeslagen. De gegevens zijn niet verbonden met directe persoonsgegevens.

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) bewaren we langer dan 12 maanden. Deze activiteiten worden automatisch in Google Analytics opgeslagen. De gegevens zijn niet verbonden met directe persoonsgegevens.

– Jouw internetbrowser en apparaat type bewaren we langer dan 12 maanden. Deze activiteiten worden automatisch in Google Analytics opgeslagen. De gegevens zijn niet verbonden met directe persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goede Morgen Marketing verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goede Morgen Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goede Morgen Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vera@goedemorgenmarketing.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Beveiliging van persoonsgegevens

Goede Morgen Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via vera@goedemorgenmarketing.nl

Wijzigingen

Goede Morgen Marketing behoud het recht om de privacyverklaring te wijzigen. Indien de privacyverklaring wordt gewijzigd, dan worden klanten hiervan op de hoogte gesteld. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd in: april 2022.